PayPal Logo

Ziedu piegādes pasūtījums, Apmaksa, Piegāde - Noteikumi

Distances līgums

1. Šis līgums tiek slēgts starp www.ZiediDaugavpils.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://ziedidaugavpils.lv/ (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).

2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.

3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://ziedidaugavpils.lv/lv/ziedu-pasutisana-apmaksa-piegade

4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas Ziedu veikalā norādītās preču cenas uz pasūtīšanas brīdi ir pilnīgas un galīgas. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā (EUR).

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

• Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

10. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

Pasūtījuma apmaksa

Pēc pasūtījuma noformēšanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, automātiski tiks nosūtīts rēķins. Ziedu piegādes rēķinu Jūs variet apmaksāt izmantojot savu interneta banku vai izdrukāt rēķinu un doties uz jebkuro bankas filiāli un apmaksāt skaidrā naudā. Kā apliecinājumu par Jūsu veikto samaksu, gaidīsim no Jums bankas dokumentu PDF formātā uz mūsu e-pasta adresi. Dokumentā ir jābūt skaidri salasāmam pasūtījuma numuram, mūsu uzņēmuma rekvizītiem, pakalpojuma pilnai summai. Kad mēs būsim saņēmuši Jūsu apmaksas apliecinājumu vai pārskaitīto naudu, uz Jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts Jūsu pasūtījuma statuss. Tikai pēc Jūsu maksājuma apliecinājuma vai apmaksas saņemšanas, mēs uzsāksim pasūtījuma apstradi.

Ziedu/pasūtījumu piegāde

1. Ar mūsu ziedu interneta veikala palīdzību ziedu, saldumu un augļu grozu piegāde tiek veikta no plkst 8:00 līdz 20:00, katru dienu, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Krāslavā un citur.

2. Ziedu piegāde Dauagvpilī ir bezmaksas. Ar visām ziedu piegādes izmaksām variet iepazīties sadaļā “Cenas”.

3. Ziedu piegādes veikšanai Daugavpils pilsētā mums ir nepieciešamas ap 4h laika no Jūsu apmaksas apliecināšanas brīža

4. Ziedu piegādei ārpus Daugavpils mums nepieciešamas 4-8h laika no Jūsu apmaksas apliecināšanas brīža;

5. Lai ziedu piegādi veiktu tās pašas dienas laikā (darba dienās), Jums Jūsu pasūtījuma apmaksa ir jāapliecina līdz plkst. 13:00

6. Lai ziedu piegādi veiktu brīvdienās vai svētku dienās, Jums Jūsu pasūtījuma apmaksa ir jāapliecina līdz plkst. 9:00

7. Lielus ziedu pušķus un ziedu grozus jāpasūta vismaz 3 dienas iepriekš

8. Ziedu piegāde tiek veikta sekojošajos laika intervālos: 8:00 – 13:00; 13:00 - 17:00 un 17:00 – 20:00. Piegādes laiks norādāms aptuvens un tas var mainīties atkarībā no sastrēgumiem, laikapstākļiem, kā arī no darbinieku noslogotības.

9. Svarīgi! Pasūtīšanas brīdī, visu prasīto informāciju nepieciešams ievadīt korekti un precīzi!

10. Pārdevējs neatmaksā Pircējam apmaksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu; ja pēc norādītās adreses saņēmējs nav atrodams un sazvanāms, vai ir ārpus pilsētas, valsts

11. Ja ziedu saņēmējs nav sastopams piegādes adresē, ziedi var tikt nodoti radiniekiem, kaimiņiem vai kolēģiem. Gadījumā, ja nav izvēlēta opcija "anonīma piegāde", persona kas saņem sūtījumu drīkst saņemt informāciju par pasūtītāja vārdu, uzvārdu

12. Pasūtījuma summā ir iekļauta viena piegāde uz vienu Pircēja norādīto adresi.

13. Ja pasūtījums nestur ziedus, tiek piemērota apkalpošanas maksa 10,00EUR apmērā.

14. Sakarā ar preces sezonalitāti daža prece var atšķirties no attēlā uzrādītajiem. Ziedu pušķi tiek gatavoti cenšoties maksimāli saglabāt stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiek aizvietoti. Ziedu, pušķu u.t.t iesaiņošanas materiāli var atšķirties.

15. Uzmanību! Trauki, vāzes, kas redzami ziedu attēlos nav iekļauti ziedu cenā!

16. Valentīna Dienā, 8. martā un Māmiņu dienā, ziedi jāpasūta un jāapstiprina maksājums vismaz 3 dienas iepriekš. Šajos datumos piegādes laikam ir tikai orientējoša nozīme – rīta vai vakara pusē.

Konfidencialitātes politika. Privātums.

1. Pārdevējs nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.

2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējām.

3. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrāda un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

4. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.

5. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 6. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu. 7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Atgriešanas noteikumi

1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējām. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

• Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

Strīdi un pretenzijas

1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku pretenziju 24 h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.

2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Kā pasūtīt ziedu piegādi

Mūsu ziedu interneta veikals apkalpo klientus BEZ reģistrācijas! Noformēt ziedu piegādi mūsu ziedu interneta veikalā ir ļoti vienkārši un ātri. Ziedu piegādi Jūs variet noformēt atrodoties jebkurā laikā un vietā. Izvēlieties Jums iepatikušos ziedus un dāvanas un ievietojiet tos Jūsu iepirkumu grozā. Kad ziedu un dāvanu izvēle ir pabeigta, ejiet uz savu iepirkuma grozu. Tur Jūs gaidīs klienta anketa. Sākumā, no saraksta izvelieties Jums vēlamo pilsētu vai novadu, uz kuru vēlāties nosūtīt ziedus un turpiniet ar visas tālāk prasītās informācijas aizpildi. Informācijas logi atzīmētie ar sarkanu zvagznīti ir jāaizpilda obligāti. Klienta anketā tiek sniegta bezmaksas iespēja atzīmēt ANONĪMU ziedu piegādi, kas nozīmē, ka ziedu saņēmējs neuzzinās par ziedu piegādes pasūtītāju! Ļoti svarīgi ir pareizi norādīt ziedu saņēmēja telefona numuru, ziedu piegādes adresi, kā arī visu Jums zināmo informāciju (durvju kodu, uzņēmuma nosaukumu u.t.t.). No šīs informācijas ir atkarīgs ziedu piegādes ātrums. Anketas beigās, pirms nospiest pogu "Pasūtīt", lūdzu iepazīstieites ar mūsu ziedu piegādes noteikumiem un atzīmējiet lodziņu, ka piekrītiet ziedu piegādes un apmaksas noteikumiem.

Pasūtījuma korekcijas

Gadījumā, ja Jums ir veicamas kādas izmaiņas pasūtījuma saturā, lūgums veikt jaunu pasūtījumu mūsu interneta veikalā un iepriekšējais pasūtījums tiks automātiski anulēts. Ja Jūs vēlaties mainīt tikai piegādes adresi, apsveikuma tekstu un tamlīdzīgu informāciju, lūgums rakstīt mums uz e-pastu, tajā norādot savu pasūtījuma numuru un jauno informāciju. Par visām izmaiņām ir jāziņo rakstot uz mūsu e-pastu un ne vēlāk kā 48h līdz piegādes datumam. Pretējā gadījumā mēs paturam tiesības veikt ziedu piegādi ar jau zināmo informāciju.

© www.ZiediDaugavpils.lv satura kopēšana un pārpublicēšana ir stingri aizliegta